Bài 19. Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ t…


Đề bàiVới những kiến thức đã học, các em hãy đề xuất cách thức nhận biết sơ bộ các cây tứ bội trong số những cây lưỡng bội.Lời giải chi tiếtCó thể phân biệt cây tứ bội trong các cây...
Đề bàiNếu bạn có 1 con chó mang kiểu gen quý hiếm, làm thế nào bạn có thể tạo ra nhiều con chó có kiểu gen y hệt như con chó của bạn?Lời giải chi tiếtĐể tạo ra nhiều con...
Đề bàiGiả sử có một giống cây cà chua có gen A quy định một tính trạng không mong muốn (dễ mắc bệnh X). Hãy nêu quy trình tạo thể đột biến có kiểu gen aa có khả năng kháng bệnh X.Lời...
Đề bàiCó hai giống lúa, một giống có gen quy định khả năng kháng bệnh X và một giống có gen quy định khả năng kháng bệnh Y. Bằng cách gây đột biến người ta có thể tạo ra giống mới...
Đề bàiTrình bày quy trình tạo giống cây khác loài bằng phương pháp lai tế bào xôma.Lời giải chi tiếtLai tế bào xôma hay dung hợp tế bào trần, cũng là một kĩ thuật hiện đại góp phần tạo nên...
Đề bàiGiải thích quy trình nhân bản vô tính ở động vật và nêu ý nghĩa thực tiễn của phương pháp này.Lời giải chi tiếtQuy trình nhân bản vô tính động vật:Lấy trứng ra khỏi cơ thể → Loại bỏ...
Đề bàiHãy chọn một loài cây thích hợp trong số loài cây nêu dưới dây để có thể áp dụng chất cônsixin nhằm tạo giống mới đem lại hiệu quả kinh tế cao.A. Cây lúa           ...