Bài 19: Thực hành: Đọc bản đồ, phân tích và đánh giá ảnh hưởng…


Đề bàiDựa vào hình 6 ở trang 23, hình 7 ở trang 24 và kết hợp với hình 17.1, 18.1 trong SGK, em hãy:- Hoàn thành bảng sau:Khoáng sảnNơi phân bốKhoáng sảnNơi phân bốThan Bôxít Sắt Apatit Mangan Đồng Thiếc   - Cho biết những ngành công nghiệp...
Đề bàiDựa vào hình 18.1 trong SGK, em hãy vẽ sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa khai thác và sử dụng than.Lời giải chi tiết