Bài 19. Thực hành: Khảo sát đoạn mạch điện xoay chiều có R, L,…