Bài 19. Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa thu nhậ…


Đề bàiVẽ biểu đồ thể hiện thu nhập bình quân đầu người/tháng giữa các vùng nước ta, năm 2004 ?Phương pháp giải - Xem chi tiếtB1. Nhận dạng biểu đồ:- Sử dụng kĩ năng nhận dạng biểu đồ, biểu đồ thể...
Đề bàiSo sánh và nhận xét mức độ thu nhập bình quân đầu người/tháng giữa các vùng qua các năm ?Phương pháp giải - Xem chi tiết- Sử dụng kĩ năng nhận xét biểu đồ.- Chú ý giá trị cao nhất,...