BÀI 19. THỰC HÀNH: VẼ BIỂU ĐỒ VÀ PHÂN TÍCH SỰ PHÂN HÓA VỀ THU NHẬP THEO ĐẦU NGƯỜI GIỮA CÁC VÙNG


Cho bảng số liệu sau:THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI/THÁNG GIỮA CÁC VÙNG(Đơn vị: nghìn đồng) VùngNăm 1999Năm 2010Cả nước295.01387.0Trung du và miền núi Bắc Bộ210.0905.0Đồng bằng sông Hồng280.31581.0Bắc Trung Bộ212.4950.0Duyên hải Nam Trung Bộ252.81159.0Tây Nguyên344.71088.0Đông Nam Bộ527.82304.0Đồng bằng sông Cửu...
Nhận xét sự gia tăng mức thu nhập bình quân đầu người/tháng của cả nước và các vùngTrả lời:Sự gia tăng mức thu nhập bình quân đầu người/tháng của cả nước và các vùng:-  Giai đoạn 1999 – 2010, mức...
Giải thích tại sao Đông Nam Bộ là vùng có mức thu nhập bình quân đầu người/tháng cao nhất cả nướcTrả lời:Đông Nam Bộ là vùng có mức thu nhập bình quân đầu người/tháng cao nhất cả nước vì:- Đông...
Giải thích tại sao Đồng bằng sông Hồng là vùng có mức thu nhập bình quân đầu người/tháng cao hơn so với Đồng bằng sông Cửu LongTrả lời:Đồng bằng sông Hồng có nhiều diều kiện để phát triển kinh tế...