Bài 19: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (giữa thế kỷ I – giữa thế kỷ VI)


Bài tập 1. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng.1. Từ sau khởi nghĩa Hai Bà Trưng, cách tổ chức bộ máy cai trị nước ta của phong kiến phương Bắc có điểm khác...
Bài tập 2. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ s (sai) vào ô  trước mỗi câu sau.1.  Đầu thế kỉ III, nhà Đông Hán suy yếu. Trung Quốc bị chia thành ba nước Nguỵ - Thục - Ngô (Tam...
Bài tập 4. Từ thế kỉ I đến thế kỉ VI, chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta như thế nào? có điểm gì khác trước? Trả lời  -       Trước đó, Âu Lạc...
Bài tập 5. Những biểu hiện mới trong nông nghiệp ở Giao Châu thời kì từ thế kỉ I đến thế kỷ VI là gì? Trả lời  Những biểu hiện mới trong nông nghiệp thời kì này: biết đắp đê, trồng lúa...
Bài tập 6. Những biểu hiện mới trong thủ công nghiệp và thương nghiệp ở Giao Châu thời kì từ thế kỉ I đến giữa thế kỉ VI là gì? Trả lời  -  Bên cạnh nghề sắt, nghề gốm cổ truyền rất...
Bài tập 3: Hãy nối các mốc thời gian ở bên tría với nội dung ở cột bên phải cho phù hợp. thời giannội dung1. Thế kỉ I (từ sau cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng) a)      Nhân dân vùng biển đã...