Bài 2, 3, 4 trang 7 SGK Toán 4


  Đề bài2. Tính giá trị biểu thức:a)  35 + 3 x n với n = 7;             b) 168 - m x 5 với m = 9;c) 237 - (66 +x) với x = 34;       d) 37 x (18: y)  với y = 9.3. Viết vào...

  Đề bài

  2. Tính giá trị biểu thức:

  a)  35 + 3 x n với n = 7;             b) 168 – m x 5 với m = 9;

  c) 237 – (66 +x) với x = 34;       d) 37 x (18: y)  với y = 9.

  3. Viết vào ô trống (theo mẫu):

  c

  Biểu  thức

  Giá trị biểu thức

  5

  8 x c

  40

  7

  7 + 3 x c

   

  6

  (92 – c) + 81

   

  0

  66 x c + 32

   

   

  4. Một hình vuông có độ dài cạnh là a. 

   Bài 2, 3, 4 trang 7 SGK Toán 4

   Gọi chu vi hình vuông là P, ta có:  P = a x 4

  Hãy tính chu vi hình vuông với: a = 3cm; a = 5dm; a = 8m.

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtBài 2, 3, 4 trang 7 SGK Toán 4

  Thay giá trị của chữ vào biểu thức rồi tính giá trị biểu thức đó.

  Lời giải chi tiết

  2. a) Nếu n = 7 thì 35 + 3 x n = 35 + 3 x 7 = 56

  b) Nếu m = 9 thì 168 – m x 5 = 168 – 9 x 5 = 123

  c) Nếu x = 34 thì 237 – (66 +x) = 237 – (66 +34) = 137

  d) Nếu y = 9 thì 37 x (18: y) = 37 x (18: 9) = 74

  3. 

  c

  Biểu  thức

  Giá trị biểu thức

  5

  8 x c

  40

  7

  7 + 3 x c

  28

  6

  (92 – c) + 81

  167

  0

  66 x c + 32

  32

  4. a = 3 cm, P = a x 4 = 3 x 4 = 12 (cm);

      a = 5 dm, P = a x 4 = 5 x 4 = 20 (dm);

      a = 8 m, P = a x 4 = 8 x 4 = 32 (m).

  BaitapSachgiaokhoa.com

     Bài kế trước:
  Bài 1 trang 7 SGK Toán 4

  Bài tập cùng chuyên mục