Bài 2, 3, 4 trang 86 SGK Toán 3


  Đề bài2. Đo rồi cho biết độ dài của mỗi hình vuông sau:3. Kẻ thêm một đoạn thẳng để được hình vuông?4. Vẽ theo mẫu sau:Lời giải chi tiết2.+ Độ dài cạnh của hình vuông \(ABCD\) là \(3cm\)+ Độ dài cạnh của hình vuông \(MNPQ\) là \(4cm\).3.Có thể kẻ thêm đoạn thẳng như...

  Đề bài

  2. Đo rồi cho biết độ dài của mỗi hình vuông sau:

  Bài 2, 3, 4 trang 86 SGK Toán 3

  3. Kẻ thêm một đoạn thẳng để được hình vuông?

  Bài 2, 3, 4 trang 86 SGK Toán 3

  4. Vẽ theo mẫu sau:

  Bài 2, 3, 4 trang 86 SGK Toán 3

  Lời giải chi tiết

  2.

  + Độ dài cạnh của hình vuông \(ABCD\) là \(3cm\)

  + Độ dài cạnh của hình vuông \(MNPQ\) là \(4cm\).

  3.

  Có thể kẻ thêm đoạn thẳng như sau:

  Bài 2, 3, 4 trang 86 SGK Toán 3

  4. Vẽ theo hình mẫu đã cho

  Bài kế trước:
  Bài 1 trang 85 SGK Toán 3

  Bài tập cùng chuyên mục