Bài 2, 3 trang 126 SGK Toán 3


  Đề bàiBài 2. Vào buổi chiều hoặc buổi tối hai đồng hồ nào chỉ cùng thời gian?Bài 3. Trả lời các câu hỏi sau:a) Hà đánh răng và rửa mặt trong bao nhiêu phút?b) Từ 7 giờ kém 5 phút đến 7 giờ là bao nhiêu phút?c) Chương trình phim hoạt hình...

  Đề bài

  Bài 2. Vào buổi chiều hoặc buổi tối hai đồng hồ nào chỉ cùng thời gian?

  Bài 2, 3 trang 126 SGK Toán 3

  Bài 3. Trả lời các câu hỏi sau:

  Bài 2, 3 trang 126 SGK Toán 3

  a) Hà đánh răng và rửa mặt trong bao nhiêu phút?

  b) Từ 7 giờ kém 5 phút đến 7 giờ là bao nhiêu phút?

  c) Chương trình phim hoạt hình kéo dài trong bao nhiêu phút?

  Lời giải chi tiết

  2.

  Đồng hồ H và đồng hồ B

  Đồng hồ I và đồng hồ A

  Đồng hồ K và đồng  hồ C

  Đồng hồ L và đồng hồ G

  Đồng hồ M và đồng hồ D

  Đồng hồ N và đồng hồ E

  3.

  a) Hà bắt đầu đánh răng và rửa mặt lúc 6 giờ sáng và xong lúc 6 giờ 10 phút. Vậy Hà đánh răng và rửa mặt trong 10 phút

  b) Cậu bé đi học lúc 7 giờ kém 5 phút, vào học lúc 7 giờ.. Từ 7 giờ kém 5 phút đến 7 giờ là 5 phút.

  c) Chương trình phim hoạt hình bắt đầu lúc 8 giờ và kết thúc lúc 8 giờ 30 phút. Chương trình phim hoạt hình kéo dài trong 30 phút.

  Bài kế trước:
  Bài 1 trang 125 SGK Toán 3

  Bài tập cùng chuyên mục