Bài 2, 3 trang 15 SGK Toán 4


  Đề bài2. Đọc các số sau:         7312836; 57602511; 351600307; 900370200; 400070192.3. Viết các số sau:a) Mười triệu hai trăm năm mươi nghìn hai trăm mười bốn;b) Hai trăm năm mươi ba triệu năm trăm sáu mươi tư nghìn tám trăm tám mươi tám;c) Bốn trăm triệu không trăm ba...

  Đề bài

  2. Đọc các số sau: 

          7312836; 57602511; 351600307; 900370200; 400070192.

  3. Viết các số sau:

  a) Mười triệu hai trăm năm mươi nghìn hai trăm mười bốn;

  b) Hai trăm năm mươi ba triệu năm trăm sáu mươi tư nghìn tám trăm tám mươi tám;

  c) Bốn trăm triệu không trăm ba mươi sáu nghìn một trăm linh năm;

  d) Bảy trăm triệu không nghìn hai trăm ba mươi mốt.

  Lời giải chi tiết

  2. Số 7312836 đọc là: Bảy triệu ba trăm mười hai nghìn tám trăm ba mươi sáu.

  Số 57602511 đọc là: Năm mươi bảy triệu sáu trăm linh hai nghìn năm trăm mười một

  Số 351600307 đọc là: Ba trăm năm mươi mốt triệu sáu trăm nghìn ba trăm linh bảy

  Số 900370200 đọc là: Chín trăm triệu ba trăm bảy mươi nghìn hai trăm

  Số 400070192 đọc là: Bốn trăm triệu không trăm bảy chục nghìn một trăm chín mươi hai.

  3. a) 10250214                            b) 253564888

      c) 400036105                          d) 700000231.

  BaitapSachgiaokhoa.com


  Bài kế trước:
  Bài 1 trang 15 SGK Toán 4