Bài 2, 3 trang 78, 79 SGK Toán 4


  Đề bài2. Chuyển mỗi phép chia sau đây thành phép chia một số chia cho một tích rồi tính:a) 80: 40                         b) 150: 50.                         c) 80: 163. Có 2...

  Đề bài

  2. Chuyển mỗi phép chia sau đây thành phép chia một số chia cho một tích rồi tính:

  a) 80: 40                         

  b) 150: 50.                         

  c) 80: 16

  3. Có 2 bạn học sin, mỗi bạn mua 3 quyển vở cùng loại và tất cả phải trả 7200 đồng. Tính tiền mỗi quyển vở?

  Lời giải chi tiết

  2. 

  a) 80: 40 = 80: (10 x 4) = 80: 10: 4 = 8: 4 = 2

  b) 150: 50 = 150 ( 10 x 5) = 150: 10: 5 = 15: 5 = 3

  c) 80: 16 = 80: (8 x 2) = 80: 8: 2 = 10: 2 = 5

  3. 

  Số vở hai bạn mua là:

       3 x 2 = 6 (quyển)

  Giá tiền mỗi quyển vở là:

  7200: 6 = 1200 (đồng)

                                 Đáp  số: 1200 đồng

  Bài kế trước:
  Bài 1 trang 78 SGK Toán 4

  Bài tập cùng chuyên mục