Bài 2, 3 trang 93 SGK Toán 3


  Đề bài2. Viết (theo mẫu):Hàng Đọc sốNghìnTrămChụcĐơn vịViết sốTám nghìn năm trăm sáu mươi ba8563  5947  9174  2835 3. Số?Lời giải chi tiết 2. Hàng Đọc số NghìnTrămChụcĐơn vịViết sốTám nghìn năm trăm sáu mươi ba 85638563Tám nghìn năm trăm sáu mươi ba 59475947Năm nghìn chín trăm bốn mươi bảy 91749174Chín nghìn một trăm bảy mươi bốn 2835 Hai...

  Đề bài

  2. Viết (theo mẫu):

  Hàng

   

  Đọc số

  Nghìn

  Trăm

  Chục

  Đơn vị

  Viết số

  Tám nghìn năm trăm sáu mươi ba

  8

  5

  6

  3

   

   

  5

  9

  4

  7

   

   

  9

  1

  7

  4

   

   

  2

  8

  3

  5

   

  3. Số?

  Bài 2, 3 trang 93 SGK Toán 3

  Lời giải chi tiết

   2.

  Hàng

   

  Đọc số

  Nghìn

  Trăm

  Chục

  Đơn vị

  Viết số

  Tám nghìn năm trăm sáu mươi ba

  8

  5

  6

  3

  8563

  Tám nghìn năm trăm sáu mươi ba

  5

  9

  4

  7

  5947

  Năm nghìn chín trăm bốn mươi bảy

  9

  1

  7

  4

  9174

  Chín nghìn một trăm bảy mươi bốn

  2

  8

  3

  5

   

  Hai nghìn tam trăm ba mươi lăm.

  3.

  Bài 2, 3 trang 93 SGK Toán 3

   

  BaitapSachgiaokhoa.com


  Bài kế trước:
  Bài 1 trang 92 SGK Toán 3

  Bài tập cùng chuyên mục