Bài 2.36 trang 126 Sách bài tập (SBT) Giải tích 12


    Giải phương trình \({25^x} - {6.5^x} + 5 = 0\)  (Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2009)Hướng dẫn làm bài:Đáp số: x = 0; x = 1.

    Giải phương trình \({25^x} – {6.5^x} + 5 = 0\)  (Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2009)

    Hướng dẫn làm bài:

    Đáp số: x = 0; x = 1.