Bài 2.53 trang 104 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10


  Giải tam giác ABC biết: \(\widehat A = {60^0},\widehat B = {40^0};c = 14\)Gợi ý làm bàiTam giác ABC có cạnh c = AB = 14 và có \(\widehat A = {60^0},\widehat B = {40^0}\). Ta có: \(\widehat C = {180^0} - (\widehat A + \widehat B) = {80^0}\) cần tìm...

  Giải tam giác ABC biết: \(\widehat A = {60^0},\widehat B = {40^0};c = 14\)

  Gợi ý làm bài

  Tam giác ABC có cạnh c = AB = 14 và có \(\widehat A = {60^0},\widehat B = {40^0}\). Ta có: \(\widehat C = {180^0} – (\widehat A + \widehat B) = {80^0}\) cần tìm a và  b. Theo định lí sin:

  \({a \over {\sin A}} = {b \over {\sin B}} = {c \over {\sin C}}\) ta suy ra \(a = {{c\sin A} \over {\sin C}} = {{7\sqrt 3 } \over {\sin {{80}^0}}} \approx 12,31\)

  \(b = {{c\sin B} \over {\sin C}} = {{14\sin {{40}^0}} \over {\sin {{80}^0}}} \approx 9,14\)