Bài 2. Ấn Độ


1. Tình hình kinh tế, xã hội Ấn Độ nửa sau thế kỉ XIXTừ đầu thế kỉ XVII, cuộc đấu tranh giành quyền lực giữa các chúa phong kiến trong nước làm cho Ấn Độ suy yếu. Lợi dụng cơ...
2. Cuộc khởi nghĩa Xipay (1857-1959)Mâu thuẫn giữa các tầng lớp nhân dân Ấn Độ với thực dân Anh ngày càng sâu sắc, làm bùng nổ nhiều cuộc khởi nghĩa chống Anh. Tiêu biểu cho phong trào đấu tranh giải phóng...
3. Đảng Quốc đại và phong trào dân tộc (1885-1908)Từ giữa thế kỉ XIX, giai cấp tư sản và tầng lớp trí thức Ấn Độ đã dần dần đóng vai trò quan trọng đời sống xã hội. Họ mở nhiều xí...
Đề bàiHãy nêu những nét lớn trong chính sách thống trị của thực dân Anh ở Ấn Độ.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 8, 9 để trả lời.Lời giải chi tiếtChính sách thống...
Đề bàiHãy nêu nguyên nhân, diễn biến và ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Xipay.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 9, 10 để trả lời.Lời giải chi tiết* Nguyên nhân:- Nguyên nhân sâu...
Đề bàiTrình bày sự thành lập và phân hóa trong Đảng Quốc đại.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 10 để trả lời.Lời giải chi tiết* Sự thành lập Đảng Quốc đại:- Từ giữa...
Đề bàiĐảng Quốc đại có vai trò như thế nào trong phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 10, 11 để nhận xét, đánh giá. Lời giải...
Đề bàiNêu tính chất, ý nghĩa của cao trào đấu tranh 1905 - 1908 của nhân dân Ấn Độ.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 11, 12 để nhận xét, đánh giá. Lời giải chi...