Bài 2. Ba điểm thẳng hàng


1. Ba điểm thẳng hàng khi chúng cũng thuộc một đường thẳng.Ba điểm không thẳng hàng khi chúng  không cùng thuộc bất kì một đường thẳng nào.2. Trong ba điểm thẳng hàng, có một và chỉ một điểm nằm giữa...
Đề bàiỞ hình 10 thì ba điểm A,B,C hay 3 điểm A,M,N thẳng hảng? Lấy thước thẳng để kiểm tra.Phương pháp giải - Xem chi tiếtKhi ba điểm cùng thuộc một đường thẳng, ta nói chúng thẳng hàng.Khi ba điểm...
Đề bàiXem hình 11 và gọi tên: a, Tất cả các bộ ba điểm thẳng hàng.                                    b, Hai bộ ba điểm không thẳng hàngPhương pháp giải - Xem chi tiếtKhi ba điểm cùng thuộc một đường thẳng, ta nói chúng thẳng hàng.Khi...
Đề bàiVẽ:a, Ba điểm M,N,P thẳng hàng.b, Ba điểm C,E,D thẳng hàng và sao cho điểm E nằm giữa hai điểm C và D.c, Ba điểm T,Q,R không thẳng hàng.Phương pháp giải - Xem chi tiếtKhi ba điểm cùng thuộc...
Đề bàiXem hình 12 và điền vào chỗ trống trong các phát  biểu sau:a) Điểm …nằm giữa hai điểm M và N.b) Hai điểm R và N nằm … đối với  điểm M.c) Hai điểm … nằm khác phía đối...
Đề bàiXem hình 13 và gọi tên các điểm:a, Nằm giữa \(2\) điểm \(M\) và \(P\).b, Không nằm giữa hai điểm \(N\) và \(Q\).c, Nằm giữa hai điểm \(M\) và \(Q\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtVới 3 điểm A,...
Đề bàiVẽ hình theo các  cách diễn đạt sau:a, Điểm M nằm giữa hai điểm A và B; điểm N không nằm giữa hai điểm A và B(  Ba điểm N,A,B thẳng hàng).b, Điểm B nằm giữa A và N;...
Đề bàiĐố: Theo hình 14  thì ta có thể trồng 12  cây thành 6 hàng, mỗi hàng  4 cây. Hãy vẽ sơ đồ trồng 10 cây thành 5 hàng,  mỗi hàng 4 cây.Lời giải chi tiếtMỗi điểm biểu diễn 1...