Bài 2: Bản đồ. Cách vẽ bản đồ


Đề bàiHãy quan sát hình 1 (bài 1 trang 3) và hình 1 (bài 2 trang 4):- So sánh và nhận xét hình dạng các đường kinh tuyến ở hai bản đồ nêu trên.- Nhận xét hình dạng và diện...
Đề bàiĐánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng nhất.Để vẽ được bản đồ, người ta cần phải lần lượt làm các công việc:☐ Thu thập thông tin về đối tượng địa lí.☐ Xác định nội dung và lựa...
Đề bàiĐánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng nhất.Để học tập môn địa lí cần dựa vào bản đồ để:☐ Học tập tại lớp.☐ Học tập tại nhà.☐ Để trả lời hầu hết các câu hỏi kiểm...
Đề bàiĐánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng.Hình dạng và diện tích các lục địa thể hiện ở hình 1 trang 4, ta thấy càng xa trung tâm chiếu đồ (càng xa khu vực xích đạo) thì:☐ Hình...