Bài 2: Bản đồ cách vẽ bản đồ


1. Vẽ bản đồ là biểu hiện mặt cong hình cầu của Trái Đất lên mặt phẳng của giấyBề mặt Trái Đất là mặt cong, còn bản đồ là mặt phẳng. Vì vậy muốn vẽ được bản đồ người ta...
2. Thu thập thông tin và dùng các kí hiệu để thể hiện các đối tượng địa lí trên bản đồTrước đây muốn vẽ bản đồ về một vùng đất nào, người ta thường phải đến tận nơi đo đạc, tính...
Đề bàiQuan sát bản đồ hình 5 cho biết bản đồ này khác bản đồ hình 4 ở chỗ nào?Lời giải chi tiếtBản đồ hình 4 chưa nối liền những chỗ bị đứt; bản đồ hình 5 đã nối liền...
Đề bàiVì sao diện tích đảo Grơn -len trên bản đồ lại to gần bằng diện tích lục địa Nam Mĩ? (Trên thực tế, diện tích đảo này có 2 triệu km2,diện tích lục địa Nam Mĩ là 18 triêu...
Đề bàiHãy nhận xét sự khác nhau về hình dạng các đường kinh, vĩ tuyến ở các bản đồ hình 5,6,7.Lời giải chi tiết Bản đồHình dạng các đường kinh tuyếnHình dạng các đường vĩ tuyến Hình 5Là các đường...
Đề bài Bản đồ là gì? Bản đồ có vai trò như thế nào trong việc giảng dạy và học tập Địa lí?Lời giải chi tiết- Bản đồ là hình vẽ thu nhỏ tương đối chính xác về một khu vực...
Đề bàiTại sao các nhà hàng hải hay dùng bản đồ có kinh tuyến, vĩ tuyến là những đường thẳng?Lời giải chi tiếtCác nhà hàng hải hay sử dụng bản đồ có lưới kinh tuyến vĩ tuyến là những đường...
Đề bài Để vẽ được bản đồ, người ta phải lần lượt làm những công việc gì?Lời giải chi tiếtĐể vẽ được bản đồ, trước hết phải căn cứ vào mục đích, nhiệm vụ, nội dung và yêu cầu của bản...