Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII


Đề bàiDựa vào những đoạn trích ngắn dưới đây, em hãy nêu một vài điểm chủ yếu trong tư tưởng của Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Rút-xô."Tự do về chính trị của công dân thể hiện ở chỗ: công dân đó không phải...
Đề bàiSự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên chế thể hiện ở những điểm nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 8 trang 12 để suy luận trả lời.Lời giải chi tiếtSự khủng hoảng...
Đề bàiVì sao cách mạng nổ ra?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 8 trang 12 để suy luận trả lời.Lời giải chi tiếtCách mạng nổ ra, vì:- Những mâu thuẫn về kinh tế, chính trị,...
Đề bàiNhững nguyên nhân nào dẫn tới Cách mạng tư sản Pháp?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 8 trang 12 để trả lời.Lời giải chi tiết* Nguyên nhân sâu xa:- Những mâu thuẫn về kinh...
Đề bàiCác nhà tư tưởng tiến bộ Pháp vào thế kỉ XVIII đã đóng góp gì trong việc chuẩn bị cho cuộc cách mạng?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 8 trang 12 để đánh giá,...
Đề bàiCách mạng tư sản Pháp 1789 bắt đầu như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 8 trang 12 để trả lời.Lời giải chi tiết- Sự khủng hoảng của nền tài chính quốc gia...
Đề bàiQua những điều dưới đây, em có nhận xét gì về “Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền”?Cuối tháng 8 - 1789. Quốc hội thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền, nêu khẩu hiệu nổi tiếng: “Tự...
Đề bàiNhân dân pháp đã hành động như thế nào khi "Tổ quốc lâm nguy"? Kết quả ra sao?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 8 trang 14 để trả lời.Lời giải chi tiết* Hành động...
Đề bàiTrình bày diễn biến chiến sự trên đất Pháp vào những năm 1792-1793?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 8 trang 14 để trả lời.Lời giải chi tiếtTừ ngày 10-8-1792 đến ngày 2-6-1793 (Bước đầu...
Đề bàiVì sao nhân dân Pa-ri phải lật đổ phái Gi-rông-đanh?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 8 trang 14, 15 để suy luận trả lời.Lời giải chi tiết- Mặc dù phái Gi-rông-đanh ban hành nhiều...
Đề bàiNêu một vài phẩm chất tốt đẹp của Rô-be-spie?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 8 trang 16 để trả lời.Lời giải chi tiếtMột vài phẩm chất tốt đẹp của Rô-be-spie:- Rô-be-spie là luật sư...
Đề bàiEm có nhận xét gì về các biện pháp của chính quyền Gia-cô-banh?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 8 trang 16 để nhận xét, đánh giá. Lời giải chi tiết* Các biện pháp của phái...
Đề bàiVì sao sau năm 1794, Cách mạng tư sản Pháp không thể tiếp tục phát triển?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 8 trang 17 để suy luận trả lời.Lời giải chi tiết- Do nội...
Đề bàiDựa vào đoạn trích trên, em hãy nêu nhận xét về các cuộc cách mạng Mĩ và Pháp trong thế kỉ XVIII?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 8 trang 9, 17 để nhận xét,...
Đề bàiLập niên biểu những sự kiện chính của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 8 trang 12-17 để trả lời.Lời giải chi tiếtNiên biểu những sự...
Đề bàiVai trò của nhân dân trong Cách Mạng tư sản Pháp được thể hiện ở những điểm nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 8 trang 12-17 để trả lời.Lời giải chi tiếtQuần chúng nhân...
Đề bàiNêu những sự kiện chủ yếu qua các giai đoạn để chứng tỏ sự phát triển của Cách mạng tư sản Pháp?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 8 trang 12-17 để trả lời.Lời giải...
Đề bàiTrình bày và phân tích ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 8 trang 17 để trả lời.Lời giải chi tiết* Đối...
I. Nước Pháp trước cách mạng1. Tình hình kinh tếVề nông nghiệp, công cụ và phương thức canh tác vẫn thô sơ, lạc hậu, chủ yếu dùng cày và cuốc nên năng suất thấp. Ruộng đất bị bỏ hoang nhiều....
II. Cách mạng bùng nổ1. Sự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên chếVua Lu-i XVI lên ngôi năm 1774, chế độ phong kiến ngày càng suy yếu. Do số nợ Nhà nước vay của tư sản không thể trả...
III. Sự phát triển của cách mạng1. Chế độ quân chủ lập hiến (từ ngày 14 - 7 -1789 đến ngày 10 - 8 - 1792)Cách mạng thắng lợi ở Pa-ri và nhanh chóng lan rộng khắp nước. Phái Lập hiến...
Đề bàiXã hội Pháp trước cách mạng phân ra những đẳng cấp nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 8 trang 10, 11 để trả lờiLời giải chi tiếtXã hội Pháp trước cách mạng chia làm...
Đề bàiQuan sát hình 5, hãy miêu tả tình cảnh của người nông dân trong xã hội Pháp thời bấy giờ?Phương pháp giải - Xem chi tiếtQuan sát hình ảnh, kết hợp sgk, suy luận để trả lời.Lời giải chi...