Bài 2: Cách tính thời gian trong lịch sử


Bài tập 1. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng.1. Phải xác định thời gian để biết và dựng lại lịch sử quá khứ vìA. các sự kiện đều xảy ra vào những thời...
Bài tập 2. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ s (sai) vào các ô  đầu các câu sau.1. Các sự kiện sau đây được ghi theo âm lịch hay dương lịch?Ngày 2-1 năm Mậu Tuất: khởi nghĩa Lam Sơn...
Bài tập 3. Hãy điền con số chính xác vào chỗ trống (....) trong các câu sau.1. Khởi nghĩa Lý Bí nổ ra năm 542, cách ngày nay............ năm.2. Khởi nghĩa Bà Triệu nổ ra năm 248, cách ngày nay................
Bài tập 4. Theo em, âm lịch và dương lịch khác nhau ờ những điểm nào?Trả lời    Âm lịch và dương lịch khác nhau về cách tính thời gian trong năm: Dương lịch dựa vào chu kì vòng quay của Trái...
Bài tập 5. Hãy vẽ trục thời gian thể hiện các sự kiện lịch sử quan trọng dưới đây theo trình tự thời gian diễn ra.-     Năm 179 TCN - nước Âu Lạc bị Triệu Đà xâm chiếm.-     Năm 40...