Bài 2: Chất


Chép vào vở bài tập các câu sau đây với đầy đủ các cụm từ thích hợp:Các vật thể...........đều gồm một số..........khác nhau,.......được làm ra từ vật liệu. Mọi vật liệu đều là........ hay hỗn hợp một số............Nên ta nói...
Hãy phân biệt từ nào ( những từ in nghiêng) chỉ vật thể tự nhiên, vật thể nhân tạo, hay chất trong các câu sau đây:- Trong quả chanh có nước, axit xitric (có vị chua) và một số chất...
Trong số các tính chất kể dưới đây của chất, hãy cho biết tính chất nào bằng quan sát trực tiếp, tính chất nào dùng dụng cụ đo, tính chất nào phải làm thí nghiệm mới biết được:Màu sắc, tính...
Căn cứ vào tính chất nào mà:a ) Đồng, nhôm được dùng làm ruột dây điện ; còn chất dẻo, cao su được dùng làm vỏ dây điện?b) Bạc được dùng để tráng gương?c) Cồn được dùng để đốt?Trả lờia) Tính...
Cho biết axit là những chất có thể làm đổi màu chất quỳ tím thành đỏ (trong phòng thí nghiệm dùng giấy tẩm quỳ).Hãy chứng tỏ rằng trong nước vắt từ quả chanh có chứa axit (axit xitric).Trả lờiNhúng giấy...
Kim loại thiếc có nhiệt độ nóng chảy xác định là: t„c = 232°c.Thiếc hàn nóng chảy ở khoảng 180°c. Cho biết thiếc hàn là chất tinh khiếthay có trộn lẫn chất khác. Giải thíchTrả lờiChất tinh khiết phải có...
Câu sau đây có hai ý nói về nước cất: "Nước cất là chất tinh khiết, sôi ở 102°C".Hãy chọn phương án đúng trong số các phương án sau:A. Cả hai ý đều đúng.B. Cả hai ý đều saiC. Ý...
Cồn (rượu etylic) là một chất lỏng, có nhiệt độ sôi t° = 78,3°c và tan nhiều trong nước.Làm thế nào để tách riêng được cồn từ hỗn hợp cồn và nước?Trả lời Đun nóng hỗn hợp cồn và nước đến...