Bài 2. Con lắc lò xo


1. Phương trình động lực học của dao động điều hòa là F = ma = - kx hay a = \(-\frac{k}{m}x\)trong đó F là lực tác dụng lên vật m, x là li độ của vật m, k là độ cứng lò...
Đề bàiHãy cho biết một cách định tính, thế năng và động năng của con lắc thay đổi thế nào khi nó đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng và từ vị trí cân bằng đến vị...
Đề bàiChứng minh rằng: \(\sqrt {{m \over k}} \)Lời giải chi tiếtTừ công thức định luật II Niuton, ta có:\(F = ma \Rightarrow 1N = 1kg.1{m \over {{s^2}}} \Rightarrow {N \over m} = 1{{kg} \over {{s^2}}}\)Đơn vị của k là...
Đề bàiKhảo sát dao động của con lắc lò xo nằm ngang. Tìm công thức của lực kéo về?Lời giải chi tiết- Con lắc lò xo là một hệ dao động điều hòa.Công thức của lực kéo về tác dụng...
Đề bàiNêu công thức tính chu kì của con lắc lò xo.Lời giải chi tiếtCông thức tính chu kì của con lắc lò xo là: \(T = 2\pi \sqrt {{m \over k}} \)Trong đó:m: khối lượng quả nặng (kg)k: là độ...
Đề bàiViết công thức động năng, thế năng và cơ năng của con lắc lò xo. Khi con lắc lò xo dao động thì động năng và thế năng của con lắc biến đổi qua lại như thế nào?Lời giải...
Đề bàiChọn đáp án đúng.Công thức tính chu kì dao động của con lắc lò xo là:A. \(T = 2\pi \sqrt {{k \over m}} \).                              ...
Đề bàiMột con lắc lò xo dao động điều hòa. Lò xo có độ cứng k = 40 N/m. Khi vật m của con lắc đang qua vị trí có li độ x = - 2 cm thì thế năng...
Đề bàiMột con lắc lò xo gồm một vật có khối lượng m = 0,4 kg và một lò xo có độ cứng k = 80 N/m. con lắc dao động điều hòa với biên độ bằng 0,1 m. hỏi...