Bài 2: Dân số và gia tăng dân số


Đề bàiĐánh dấu x vào ô trống ý em cho là đúng.Tính đến năm 2009, dân số nước ta là: ☐ 85,2 triệu người☐ 85,5 triệu người☐ 85,8 triệu người☐ 86,3 triệu ngườiLời giải chi tiếtTính đến năm 2009, dân số...
Đề bàiĐiền tiếp nội dung vào chỗ chấm (...):Nước ta có dân số đứng thứ …… ở Đông Nam Á và thứ …… trên thế giới. Điều đó chứng tỏ nước ta là nước ……Lời giải chi tiếtNước ta có dân...
Đề bàiTrình bày tình hình gia tăng dân số của nước ta. Giải thích vì sao tỉ lệ gia tăng dân số của nước ta đã giảm nhưng dân số vẫn tăng nhanh?Lời giải chi tiết- Tình hình gia tăng...
Đề bàiTrình bày hậu quả của việc dân số đông và gia tăng dân số nhanh ở nước ta.Lời giải chi tiết- Sức ép đôi với sự phát triển kinh tế.+ Vấn đề việc làm+ Tốc độ tăng dân số...
Đề bàiDựa vào bảng 2.2 trong SGK, em hãy nêu nhận xét về cơ cấu dân số theo nhóm tuổi và theo giới tính ở nước ta.Lời giải chi tiết- Cơ cấu dân số theo tuổi:+ Từ 0 đến 14...