Bài 2. Dân số và gia tăng dân số


I. SỐ DÂNNăm 2002, số dân nước ta là 79,7 triệu người, về diện tích, lãnh thổ nước ta đứng thứ 58 trên thê giới, còn về số dân nước ta đứng thứ 14 trên thế giới.
II. GIA TĂNG DÂN SỐQuan sát hình 2.1, nêu nhận xét về tình hình tăng dân số của nước ta. Vì sao tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số giám nhưng số dân vẫn tăng nhanh?2.1. Biểu đồ biến...
III. CƠ CẤU DÂN SỐDo tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số cao trong một thời gian dài nên nước ta có cơ cấu dân số trẻ. Dựa vào bảng 2.2, hãy nhận xét:- Tỉ lệ hai nhóm dân...
Đề bàiQuan sát hình 2.1, nêu nhận xét về tình hình tăng dân số của nước ta. Vì sao tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số giảm nhưng số dân vẫn tăng nhanh?Lời giải chi tiết* Nhận xét:-...
Đề bàiDân số đông và tăng nhanh đã gây ra những hậu quả gì?Nêu những lợi ích của việc giảm tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở nước ta.Lời giải chi tiết-  Hậu quả của dân số đông...
Đề bàiDựa vào bảng 2.1, hãy xác định các thùng có tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số cao nhất, thấp nhất; các vùng lãnh thổ có tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số cao hơn...
Đề bàiDựa vào bảng 2.2, hãy nhận xét:- Tỉ lệ hai nhóm dân số nam, nữ thời kì 1979 – 1999.- Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của nước ta thời kì 1979 – 1999.Lời giải chi tiết* Nhận...
Đề bàiDựa vào hình 2.1 hãy cho biết số dân và tình hình gia tăng dân số của nước ta.Bảng 2.1. Tỉ lê gia tăng tự nhiên của dân số ở các vùng, năm 1999 (%)Lời giải chi tiết Số dân và...
Đề bàiPhân tích ý nghĩa của việc giảm tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên và sự thay đổi cơ cấu dân số nước ta.Lời giải chi tiết* Ý nghĩa của việc giảm tỉ lệ gia tăng dân số...
Đề bàiDựa vào bảng số liệu dưới đây:Bảng 2.3. Tỉ suất sinh và tỉ suất tử của dân số nước ta, thời kì 1979 - 1999 (%)- Tính tỉ lệ (%) gia tăng tự nhiên của dân số qua các...