Bài 2. Địa hình và khoáng sản


Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng.Trên phần đất liền nước ta:☐ Đồng bằng chiếm diện tích lớn hơn đồi núi.☐ \(\dfrac{1}{2}\)diện tích là đồng bằng, \(\dfrac{1}{2}\) diện tích là đồi núi.☐ \(\dfrac{1}{4}\) diện tích là đồng bằng,...
Quan sát hình 1, trang 69 trong SGK, em hãy:a) Hoàn thành bảng sau:Hướng núiTên các dãy núiTây bắc – đông namHoàng Liên SơnHình cánh cungSông Gâm,b) Viết tên các đồng bằng (theo hướng từ bắc xuống nam) vào các...
Nối mỗi từ ở cột A với một từ ở cột B cho thích hợp:A. Tên khoáng sảnB. Nơi phân bố1. Dầu mỏ2. Bô – xít3. Sắt4. A – pa –tít5. Thana) Hà Tĩnhb) Biển Đôngc) Tây Nguyênd) Lào Caiđ)...
Quan sát hình 2, trang 70 SGK, hãy viết kí hiệu và tên 5 mỏ khoáng sản.Trả lời: