Bài 2. Địa hình và khoáng sản


Quan sát hình 1, hãy kể tên các dãy núi ở nước taGỢI Ý LÀM BÀICác dãy núi ở nước ta là:- Dãy hoàng Liên Sơn- Dãy Trường Sơn- 4 cánh cung: Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đôgn Triều
Quan sát hình 1, cho biết những dãy núi nào có hướng tây bắc - đông nam? Những dãy núi nào có hình cánh cung?GỢI Ý LÀM BÀI- Những dãy núi có hướng tây bắc – đông nam: Hoàng Liên Sơn,...
 Quan sát hình 2, hãy kể tên một số loại khoáng sản ở nước ta.GỢI Ý LÀM BÀITên một số loại khoáng sản ở nước ta như: than, dầu mỏ, khí tự nhiên, sắt, đồng, thiếc, a-pa-tit, bô-xit…
Quan sát hình 2, hãy chỉ những nơi có mỏ than, sắt, a-pa-tít, bô-xít, dầu mỏGỢI Ý LÀM BÀINhững nơi có mỏ than, sắt, a-pa-tít, bô-xít, dầu mỏ là:- than (Quảng Ninh)- sắt (Thái Nguyên, Yên Bái, Hà Tĩnh)- a-pa-tít...
Trình bày đặc điểm chính của địa hình nước ta.GỢI Ý LÀM BÀI– Trên phần đất liền nước ta,3/4 diện tích là đồi núi nhưng chủ yếu là đồi núi thấp, 1/4 diện tích là đồng bằng.– Đồi núi rộng...
Nêu tên và chỉ một số dãy núi và đồng bằng trên Bản đồ Tự nhiên Việt Nam.GỢI Ý LÀM BÀI– Các dãy núi như dãy Hoàng Liên Sơn, Trường Sơn, Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều.– Các...
Kể tên một số loại khoáng sản của nước ta và cho biết chúng có ở đâu?GỢI Ý LÀM BÀIMỏ than (Quảng Ninh), sắt (Thái Nguyên, Yên Bái, Hà Tĩnh), a-pa-tít (Lào Cai), thiếc (Cao Bằng), bô-xít (Tây Nguyên), dầu...