Bài 2. Điện trở của dây dẫn – Định luật ôm


Định luật Ôm: Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây: I = \(\frac{U}{R}\).Điện trở của một dây dẫn được...
Đề bàiTính thương số \(\frac{U}{I}\) đối với mỗi dây dẫn dựa vào số liệu trong bảng 1 và bảng 2 ở bài trước.Lời giải chi tiết- Bảng 1: Tùy thuộc vào thí nghiệm. Dưới đây là bảng số liệu để các em...
Đề bàiNhận xét giá trị của thương số \(\frac{U}{I}\) đối với mỗi dây dẫn và với hai dây dẫn khác nhau.Lời giải chi tiếtGiá trị của thương số \(\frac{U}{I}\) đối với mỗi dây dẫn là như nhau. Đối với hai dây dẫn khác...
Đề bàiMột bóng đèn lúc thắp sáng có điện trở 12 Ω và cường độ dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn là 0,5 A. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu dây tóc bóng đèn khi đó.Phương pháp...
Đề bàiĐặt cùng một hiệu điện thế vào đầu các dây dẫn có điện trở R1 và R2 = 3R1. Dòng điện chạy qua dây dẫn nào có cường độ lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần?Phương pháp giải - Xem chi...