Bài 2: Điện trở – tụ điện – cuộn cảm


Nêu kí hiệu, số liệu kĩ thuật và công dụng của tụ điện trong mạch điện.Trả lời:- Kí hiệu: - Số liệu kĩ thuật:a) Trị số điện dung:   Cho biết khả năng tích luỹ điện trường của tụ điện khi có...
Nêu kí hiệu, số liệu kĩ thuật và công dụng của điện trở trong mạch điện.Trả lời:- Kí hiệu: - Số liệu kĩ thuật:a) Trị số điện trở:+ Cho biết mức độ cản trở dòng điện của điện trở.+ Đơn vị:...
Tại sao cuộn cảm lại chặn được dòng điện cao tần và cho dòng điện một chiều đi qua?Trả lời: Khi cho dòng điện 1 chiều đi qua cuộn cảm nó giống như chạy qua một dây dẫn kim loại (có...