Bài 2. Đo độ dài (tiếp theo)


Câu 1-2.7. Một bạn dùng thước đo độ dài có ĐCNN là 1dm để đo chiều dài lớp học. Trong các cách ghi kết quả dưới đây, cách ghi nào là đúng?A. 5m.            B. 50dm....
Câu 1-2.9. Các kết quả đo độ dài trong ba bài báo cáo kết quả thực hành được ghi như sau:a)  l1 = 20,1cm. b) l2 = 21 cm. c) l3 = 20,5cm.Hãy cho biết ĐCNN của thước đo dùng trong mỗi bài...
Câu. 1-2.10 Cho 1 quả bóng bàn, 2 vỏ bao diêm, 1 băng giấy cỡ 3cm X 15cm, 1 thước nhựa dài khoảng 200mm, chia tới mm.Hãy dùng những dụng cụ trên để đo đường kính và chu vi quả...
Câu 1-2.8. Một bạn dùng thước đo độ dài có ĐCNN là 0,2cm để đo chiều dài cuốn sách giáo khoa Vật lí 6. Trong các cách ghi kết quả đo dưới đây, cách ghi nào là đúng?A. 240mm.  ...
Câu 1-2.11. Đế xác định chu vi của một chiếc bút chì, đường kính của một sợi chỉ:-  Em làm cách nào?-  Em dùng thước nào, có GHĐ và ĐCNN là bao nhiêu?-  Kết quả đo của em là bao...
Câu 1-2.12. Hãy tìm cách xác định đường kính trong của vòi máy nước hoặc ống tre, đường kính vung nổi nấu cơm của gia đình em.Trả lời:+ Xác định đường kính trong của vòi máy nước hoặc ống tre:Dùng...
Câu 1-2.13. Những người đi ôtô, xe máy... thường đo độ dài đã đi được bằng số chỉ trên "côngtơmét" của xe. Không đi ôtô, xe máy, em làm thế nào để xác định gần đúng độ dài quãng đường...
Câu 1-2.14. Một bàn học cá nhân dài khoảng 1m. Dùng thước nào sau đây có thể đo chính xác nhất độ dài của bàn?A. Thước thẳng có GHĐ 50cm và ĐCNN 1mm.B. Thước thẳng có GHĐ 150cm và ĐCNN...
Câu 1-2.15. Sách giáo khoa Vật lí 6 dày khoảng 0,5cm. Khi đo chiều dày này, nên chọnA. thước có GHĐ 1m và ĐCNN 1cm.B. thước có GHĐ 1m và ĐCNN 1mm.C. thước có GHĐ 10cm và ĐCNN 1cm.D. thước...
Câu 1-2.16. Muốn đo độ dài cuốn SGK Vật lí 6 một cách thuận lợi nhất nên dùngA. thước có GHĐ 25cm và ĐCNN 1mm.B. thước có GHĐ 20cm và ĐCNN 1mm.C. thước có GHĐ 20cm và ĐCNN 1cm.D. thước...
Câu 1-2.17. Kết quả đo độ dài của bút chì được một học sinh ghi đúng là 17,3cm. Học sinh này đã dùngA. thước có GHĐ 20cm và ĐCNN 1mm.B. thước có GHĐ 20cm và ĐCNN 1cm.C. thước có GHĐ...
Câu 1-2.18. Một học sinh dùng thước có ĐCNN là 2cm đế đo chiều rộng lớp học. Cách ghi kết quả nào sau đây không đúng?A. 4,44m.    B. 444cm.      C. 44,4dm.             D. 444,0cm.Trả lời:Chọn DDùng thước có ĐCNN...
Câu 1-2.19. Đế đo trực tiếp chiều cao và chu vi của một cái cột nhà hình trụ, người taA. chỉ cần một thước thẳng.            B. chỉ cần một thước dây.C. cần ít nhất một thước dây, một thước thẳng.D. cần...
Câu 1-2.20. Cách ghi kết quả nào sau đây là đúng?A. Chỉ cần ghi kết quả đo chia hết cho ĐCNN của dụng cụ đo.B. Chỉ cần chữ số cuối cùng của kết quả đo cùng đơn vị với ĐCNN...
Câu 1-2.21. Khi đo nhiều lần một đại lượng mà thu được nhiều giá trị khác nhau, thì giá trị nào sau đây được lấy làm kết quả của phép đo?A. Giá trị của lần đo cuối cùng.B. Giá trị...
Câu 1-2.22. Một học sinh khẳng định rằng: "Cho tôi một thước đo GHĐ 1m, tôi sẽ chỉ cần dùng thước đó đo một lần là có thể biết được sân trường dài bao nhiêu mét".a)  Theo em, bạn đó...
Câu 1-2.23. Cho các dụng cụ sau:-  Một sợi chỉ dài 20cm;-  Một chiếc thước thẳng;-  Một đồng tiền mệnh giá 2000 đồng bằng kim loại.Hãy nêu cách xác định chu vi của đồng tiền.Trả lời:Ta có thể dùng sợi...
Câu 1-2.24. Trang cuối cùng của SGK Vật lí 6 có ghi: "khổ 17 X 24cm", các con số đó có nghĩa làA. chiều dài của sách bằng 24cm và chiều dày bằng 17cm.B. chiều dài của sách bằng 17cm,...
Câu 1-2.25. Ba bạn Hà, Nam, Thanh cùng đo chiều cao của bạn Dũng. Các bạn đề nghị Dũng đứng sát vào tường, dùng một thước kẻ đặt ngang đầu Dũng để đánh dấu chiều cao của Dũng lên tường....
Câu 1-2.26. Hãy dùng mắt ước lượng xem trong ba đoạn thẳng AB, CD và MN vẽ ở hình 1-2.3 thì đoạn thẳng nào dài nhất, đoạn thẳng nào ngắn nhất. Sau đó dùng thước đo độ dài của ba...