Bài 2. Đo độ dài (tiếp theo)


A. Kiến thức trọng tâm.Cách đo độ dài:- Ước lượng độ dài cần đo để chọn thước đo thích hợp.- Đặt thước và mắt nhìn đúng cách.Lưu ý về cách đặt thước và đặt mắt khi đo: Đặt thước dọc...
Đề bàiEm hãy cho biết độ dài ước lượng và kết quả đo thực tế khác nhau bao nhiêu?Lời giải chi tiết- Tuỳ thuộc vào phần thực hành của mỗi học sinh.  - Lưu ý khi làm bài: độ dài ước...
Đề bàiEm đã chọn dụng cụ đo nào? Tại sao?Lời giải chi tiết- Dựa vào kích thước ước chừng của từng vật; GHĐ và ĐCNN của dụng cụ đo mà chọn dụng cụ đo thích hợp.- Trong 2 thước đã...
Đề bàiEm đặt thước đo như thế nào?Lời giải chi tiếtĐặt thước đo dọc theo chiều dài vật cần đo, vạch số 0 trùng với một đầu của vật.
Đề bàiEm đặt mắt nhìn như thế nào để đọc kết quả đo?Lời giải chi tiếtĐặt mắt nhìn theo hướng vuông góc với cạnh thước ở đầu kia của vật.
Đề bàiNếu đầu cuối của vật không ngang bằng với vạch chia thì đọc kết quả đo như thế nào?Lời giải chi tiếtNếu đầu cuối của vật không ngang bằng với vạch chia, thì đọc kết quả đo theo vạch...
Đề bàiHãy chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:Khi đo độ dài cần:a) Ước lượng (1)........ cần đo.b) Chọn thước (2)........ và có (3)........... thích hợp.c) Đặt thước (4)............ độ dài cần...
Đề bàiTrong các hình sau đây, hình nào vẽ vị trí đặt thước đúng để đo chiều dài bút chì (H.2.1)?a) Không đặt thước dọc theo chiều dài bút chì.b) Đặt thước dọc theo chiều dài bút chì, nhưng một...
Đề bàiTrong các hình sau đây, hình nào vẽ vị trí đặt mắt đúng để đọc kết quả đo (H.2.2)?a) Đặt mắt nhìn theo hướng xiên sang phải.b) Đặt mắt nhìn theo hướng xiên sang trái.c) Đặt mắt nhìn theo...
Đề bàiQuan sát kĩ hình 2.3 và ghi kết quả đo tương ứng.a) l = (1)............b) l = (2)............c) l = (3).............Phương pháp giải - Xem chi tiếtKhi đó độ dài cần: - Ước lượng độ dài cần đo.- Chọn thước...
Đề bàiKinh nghiệm cho thấy độ dài của sải tay một người thường gần bằng chiều cao người đó ; độ dài vòng nắm tay thường gần bằng chiều dài của bàn chân người đó (H.2.4)Hãy kiểm tra lại xem...