Bài 2. Góc


1. Góc là hình tạo bởi hai tia chung gốcGốc chung là đỉnh của góc. Hai tia là hai cạnh của góc.Đặc biệt: góc bét là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau.Góc xOy được   kí hiệu là \(\widehat{xOy}\) hoặc \(\widehat{yOx}\) 2....
Đề bàiHãy nêu một số hình ảnh thực tế của góc, của góc bẹt. Lời giải chi tiết- Một số hình ảnh thực tế về góc: Góc tạo thành bởi kim giờ và kim phút của đồng hồ, mái nhà, Hai...
Đề bài Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:a) Hình gồm hai tia chung gốc Ox, Oy là..... Điểm O là....  Hai tia Ox, Oy là...b) Góc RST có đỉnh là....., Có cạnh là....c) Góc bẹt là...Phương pháp giải...
Đề bàiQuan sát hình 7 rồi điền vào bảng sau:Phương pháp giải - Xem chi tiếtGóc là hình gồm hai tia chung gốc. Gốc chung của hai tia là đỉnh của góc. Hai tia là hai cạnh của góc.Góc bẹt...
Đề bàiĐọc và kí hiệu tên các góc ở hình 8. Có tất cả bao nhiêu góc?Phương pháp giải - Xem chi tiếtGóc là hình gồm hai tia chung gốc. Gốc chung của hai tia là đỉnh của góc. Hai...
Đề bàiĐiền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:Khi hai tia Oy, Oz không đối nhau, điểm A nằm trong góc yOz nếu tia OA nằm giữa hai tia......Phương pháp giải - Xem chi tiếtKhi hai tia Ox, Oy...
Đề bàiLấy ba điểm không thẳng hàng A,B,C.Gạch chéo phần mặt phẳng chứa tất cả các điểm trong cả 3 góc BAC, ACB,CBA.Lời giải chi tiết