Bài 2. Hàm số bậc nhất


A. Tóm tắt kiến thức:1. Định nghĩa:Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức y = ax + b, trong đó a, b là những số cho trước và a  ≠ 0.2. Tính chất:Hàm số bậc...
Đề bàiHãy điền vào chỗ trống (…) cho đúngSau 1 giờ, ô tô đi được: …Sau t giờ, ô tô đi được: …Sau t giờ, ô tô cách trung tâm Hà Nội là: s = …Lời giải chi tiếtSau 1...
Đề bàiTính các giá trị tương ứng của s khi cho t lần lượt lấy các giá trị 1 giờ; 2 giờ; 3 giờ; 4 giờ; … rồi giải thích tại sao s là hàm số của t?Lời giải chi...
Đề bàiTrong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc nhất? Hãy xác định các hệ số \(a,\ b\) của chúng và xét xem hàm số bậc nhất nào đồng biến, nghich biến.a) \(y = 1 -...
Đề bàiCho hàm số bậc nhất \(y = (m - 2)x + 3\). Tìm các giá trị của \(m\) để hàm số:a) Đồng biến;b) Nghịch biến.Phương pháp giải - Xem chi tiết+ Hàm số bậc nhất xác định với mọi...
Đề bàiMột hình chữ nhật có các kích thước là \(20cm\) và \(30cm\). Người ta bớt mỗi kích thước của hình đó đi \(x\) \((cm)\) được hình chữ nhật mới có chu vi là \(y\) \((cm)\). Hãy lập công thức...
Đề bàiHãy biểu biễn các điểm sau trên mặt phẳng tọa độ:\(A(-3; 0)\),  \(B(-1; 1)\),  \(C(0; 3)\),   \(D(1; 1)\), \(E(3; 0)\),   \(F(1; -1)\),  \(G(0; -3)\),  \(H(-1; -1)\).Phương pháp giải - Xem chi tiết+) Điểm \(A(x_0; y_0)\) thì tung độ là \(x_0\)...
Đề bàiCho hàm số bậc nhất \(y = ax + 3\). Tìm hệ số \(a\), biết rằng khi \(x = 1\) thì \(y = 2,5\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtHàm số \(y=ax+b\) đi qua điểm \(A(x_0; y_0)\) thì tọa...
Đề bàiVới những giá trị nào của \(m\) thì mỗi hàm số sau là hàm số bậc nhất?a) \(y=\sqrt{5 - m}(x - 1)\);b) \(y = \dfrac{m + 1}{m - 1}x +3,5\)Phương pháp giải - Xem chi tiết+) Hàm số \(y=ax+b\)...
Đề bàiCho hàm số bậc nhất \(y = (1 - \sqrt{5}) x - 1\).a) Hàm số trên là đồng biến hay nghịch biến trên \(\mathbb{R}\)? Vì sao?b) Tính giá trị của \(y\) khi \(x = 1 + \sqrt{5}\);c) Tính giá trị...
Đề bàiBài 1. Tìm m để mỗi hàm số sau là hàm bậc nhất:a. \(y = \sqrt {m - 3} \left( {x - 1} \right)\)b. \(y = {{1 - m} \over {4 - m}}x + {1 \over 4}\)Bài 2. Hàm...
Đề bàiBài 1. Cho hàm số \(y = ax + 2.\) Tìm hệ số a, biết khi \(x = 1\) thì \(y = 3\).Bài 2. Cho hàm số \(y = \left( {m - 1} \right)x + 2.\) Tìm m để...
Đề bàiBài 1. Cho hàm số \(y =  - x + b.\) Tìm b, biết rằng khi \(x = 1\) thì \(y = 5\).Bài 2. Chứng minh rằng: hàm số \(y =  - \sqrt 3 x + 1\) nghịch biến...
Đề bàiBài 1. Với giá trị nào của k thì hàm số \(y = \left( { - k + 2} \right)x + 10\) nghịch biến trên \(\mathbb R\)?Bài 2. Chứng minh rằng: hàm số \(y = f\left( x \right) =...
Đề bàiBài 1. Hàm số nào sau đây là hàm số bậc nhất?a. \(y = {1 \over {\sqrt 2 }}x + 2\) b. \(y = {1 \over {\sqrt {2x} }} + 1\) c. \(y = \left( {{a^2} + 1} \right)x...