Bài 2. Hình chiếu


Thế nào là hình chiếu của một vật thể? Hướng dẫn trả lời- Hình chiếu là hình được "in lên" các mặt phẳng chiếu: 2 mặt chiếu đứng (trước - sau), 2 chiếu bằng (trên - dưới", 2 mặt chiếu cạnh...
Có các phép chiếu nào?Mỗi phép chiếu có đặc điểm gì? Hướng dẫn trả lờiCó 3 phép chiếu là:- Phép chiếu xuyên tâm: các tia chiếu xuất phát tại một điểm (Tâm chiếu).- Phép chiếu song song: các tia chiếu song...
Tên gọi và vị trí của các hình chiếu ở trên bản vẽ như thế nào? Hướng dẫn trả lời+ Hình chiếu đứng: ở góc trái bản vẽ.+ Hình chiếu bằng: ở dưới hình chiếu đứng.+ Hình chiếu cạnh ở bên...