Bài 2. Hình nón – Hình nón cụt – Diện tích xung quanh và thể t…


1 Hình nónKhi quay một tam giác vuông góc \(AOC\) một vòng quanh cạnh góc vuông \(OA\) cố định thì được một hình nón.- Cạnh \(OC\) tạo nên đáy của hình nón, là một hình nón tâm \(O\).- Cạnh \(AC\)...
Đề bàiChiếc nón có dạng mặt xung quanh là một hình nón. Cho biết, đâu là đường tròn đáy, đâu là mặt xung quanh, đâu là đường sinh của nón. Lời giải chi tiếtĐường tròn đáy là phần vành rộng nhất...
Đề bàiMột hình nón được đặt vào bên  trong của một hình lập phương như hình vẽ (cạnh của hình lập phương bằng \(1\)). Hãy tính:a) Bán kính đáy của hình nón.b) Độ dài đường sinh.         ...
Đề bàiCắt mặt xung quanh của một hình nón theo một đường sinh và trải phẳng ra thành 1 hình quạt. Biết bán kính của quạt  bằng độ dài đường sinh và độ dài cung bằng chu vi đáy.Quan sát...
Đề bàiKhi quay tam giác vuông để tạo ra một hình nón như hinh 87 thì góc \(CAO\) gọi là nửa góc ở đỉnh của hình nón. Biết nửa góc ở đỉnh của một hình nón là  \(30^0\), độ dài...
Đề bàiHình \(ABCD\) (h95) khi quay quanh \(BC\) thì tạo ra: (A) Một hình trụ;(B) Một hình nón;(C) Một hình nón cụt;(D) Hai hình nón;(E) Hai hình trụ.Hãy  chọn câu trả lời đúng.Phương pháp giải - Xem chi tiếtKhi quay tam...
Đề bàiHình khai triển của mặt xung quanh của một hình nón là một hình quạt. Nếu bán kính của hình quạt là \(16 cm.\) Số đo cung là \(120^0\) thì độ dài đường sinh của hình nón là:(A) \(16 cm\);...
Đề bàiHãy điền đủ vào các ô trống ở bảng sau (xem hình 96)                            Phương pháp giải - Xem chi tiếtCho hình nón có chiều cao \(h,\) bán...
Đề bàiCái mũ của chú hề với các kích thước cho theo hình vẽ(h97). Hãy tính tổng diện tích vải vẩn có để làm nên cái mũ (Không kể riềm, mép, phần thừa).               ...
Đề bàiHình 98 cho ta hình ảnh của một đồng hồ cát với các kích thước kèm theo (\(OA= OB\)).Hãy so sánh tổng thể tích của hai hình nón và thể tích hình trụ.            Phương pháp...
Đề bàiViết công thức tính nửa góc ở đỉnh của một hình nón (góc \(\alpha\) của tam giác vuông \(AOS\)- hình 99) sao cho diện tích khai triển mặt nón bằng một phần tư diện tích hình tròn (bán kính...
Đề bàiHình khai triển mặt xung quanh của một hình nón là một hình quạt, bán kính hình quạt đó là \(16cm,\) số đo cung là \(120^0.\) Tan của góc ở đỉnh hình nón là:(A) \(\frac{\sqrt{2}}4\)             ...
Đề bàiHãy tính diện tích xung quanh của hình nón cụt biết hai bán kính đáy \(a,b\) (\(a<b\)) và độ dài đường sinh là \(l\) (\(a,b,l\) có cùng đơn vị đo).Phương pháp giải - Xem chi tiết+) Diện tích xung...
Đề bàiHãy điền đầy đủ vào các ô trống cho ở bảng sau (đơn vị độ dài: cm):          Phương pháp giải - Xem chi tiếtCho hình nón có chiều cao \(h,\) bán kính đáy \(r\) và đường...
Đề bàiMột phần dụng cụ gồm một phần có dạng trụ, phần còn lại có dạng nón. Các kích thước cho trên hình 100. Hãy tính:a) Thể tích của dụng cụ này;b) Diện tích mặt ngoài của dụng cụ (Không...
Đề bàiMột xô bằng inốc có dạng nón cụt đựng hóa chất, có các kích thước cho ở hình 101(đơn vị:cm).a) Hãy tính diện tích xung quanh của xô.b) Khi xô chưa đầy hóa chất thì dung tích của nó...
Đề bàiCối xay gió của Đôn-ki-hô-tê (từ tác phẩm của Xéc-van-téc) Phần trên của cối xay gió có dạng một hình nón (h102). Chiều cao của hình nón là \(42\) cm và thể tích của nó là \(17 600\) cm3Em hãy...