Bài 2. Khí hậu Châu Á


Nối ô chữ ở bên trái (A) với những ô chữ thích hợp ở bên phải (B) để nêu rõ nguyên nhân làm cho khí hậu châu Á phân hoá đa dạng và mang tính lục địa cao.Trả lời: 
a,b, Quan sát hình 2.1, tr 7 SGK, kết hợp với kiến thức trong SGK, hoàn thành các sơ đồ dưới đây:Trả lời:a, b, BaitapSachgiaokhoa.com
1.   Dựa vào hình 2.1. Lược đồ các đới khí hậu châu Á, tr 7 SGK, em hãy:a)   Cho biết Việt Nam nàm trong đới khí hậu nào?b)   Kết hợp với vốn kiến thức, nêu đặc điểm chung của đới khí...