Bài 2. Khí hậu châu Á


2. Khí hậu châu Á phổ biến là các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địaa) Các kiểu khí hậu gió mùaQuan sát hình 2.1, em hãy chỉ các khu vực thuộc các kiểu khí...
1. Khí hậu châu Á phân hóa rất đa dạnga) Khí hậu châu Á phân hóa thành nhiều đới khác nhauQuan sát hình 2.1, em hãy:- Đọc tên các đới khí hậu từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo dọc...
Đề bàiQuan sát hình 2.1, em hãy:- Đọc tên các đới khí hậu từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo dọc theo kinh tuyến 800Đ.- Giải thích tại sao khí hậu châu Á lại chia thành nhiều đới như...
Đề bàiQuan sát hình 2.1, em hãy chỉ một trong các đới có nhiều kiểu khí hậu và đọc tên các kiểu khí hậu thuộc đới đó.Lời giải chi tiếtĐới khí hậu cận nhiệt, có các kiểu khí hậu:- Kiểu...
Đề bài Quan sát hình 2.1, em hãy chỉ các khu vực thuộc các kiểu khí hậu gió mùa.Lời giải chi tiếtCác khu vực thuộc các kiểu khí hậu gió mùa:- Khu vực Nam Á và Đông Nam Á: khí hậu...
Đề bàiQuan sát hình 2.1, em hãy:- Chỉ những khu vực thuộc các kiểu khí hậu lục địa.- Cho biết các kiểu khí hậu lục địa có những đặc điểm chung gì đáng chú ý?Lời giải chi tiết- Khu vực...
Đề bàiDựa vào các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của ba địa điểm dưới đây em hãy cho biết:- Mỗi địa điểm nằm trong kiểu khí hậu nào?- Nêu đặc điểm về nhiệt độ và lượng mưa của...
Đề bàiDựa vào bảng 2.1 hãy vẽ biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa vào vở học và xác định địa điểm này thuộc kiểu khí hậu nào.Bảng 2.1. Nhiệt độ và lượng mưa trung bình tháng tại Thượng Hải (Trung...