Bài 2. Khối đa diện lồi và khối đa diện đều


Lý thuyết khối đa diện lồi và khối đa diện đềuTóm tắt kiến thức1. Khối đa diện \((H)\) được gọi là khối đa diện lồi nếu đoạn thẳng nối hai điểm bất kì của \((H)\) luôn thuộc \((H)\). Khi đó...
Đề bàiTìm ví dụ về khối đa diện lồi và khối đa diện không lồi trong thực tế.Lời giải chi tiếtKhối đa diện lồi trong thực tế: kim tự tháp Ai Cập, viên kim cương, rubicKhối đa diện không lồi...
Đề bàiĐếm số đỉnh, số cạnh của khối bát diện đều.Lời giải chi tiếtKhối bát diện đều có 6 đỉnh và 12 cạnh.BaitapSachgiaokhoa.com 
Đề bàiChứng minh rằng tam giác IEF, IFM, IMN, INE, JEF, JFM, JMN và JNE là những tam giác đều cạnh bằng \({a \over 2}\)Lời giải chi tiếtABCD là tứ diện đều ⇒ tam giác ABC đều ⇒ AB =...
Đề bàiCắt bìa theo mẫu dưới đây (h.1.23), gấp theo đường kẻ, rồi dán các mép lại để được các hình tứ diện đều, hình lập phương và hình bát diện đều.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDùng một miếng...
Đề bàiChứng minh rằng AB’CD’.A’B’C’D’ có cạnh bằng a (h.1.22b).Lời giải chi tiếtABCD.A’B’C’D’ là hình lập phương cạnh a nên các mặt là các hình vuông cạnh aTứ diện AB’CD’ có các cạnh là các đường chéo của các mặt...
Đề bàiCho hình lập phương \((H)\). Gọi \((H’)\) là hình bát diện đều có các đỉnh là tâm các mặt của \((H)\). Tính tỉ số diện tích toàn phần của \((H)\) và \((H’)\).Phương pháp giải - Xem chi tiết+) Bát...
Đề bàiChứng minh rằng tâm của các mặt của hình tứ diện đều là các đỉnh của một hình tứ diện đều.Phương pháp giải - Xem chi tiết+) Sử dụng tính chất đường trung tuyến của tam giác và định...
Đề bàiCho hình bát diện đều \(ABCDEF\) Chứng minh rằng:a) Các đoạn thẳng \(AF, BD\) và \(CE\) đôi một vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.b) \(ABFD, AEFC\) và \(BCDE\) là những hình vuông.Phương pháp giải...