Bài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 – 2000) Liên Bang Nga…


1. Liên Xôa. Công cuộc khôi phục kinh tế (1945 - 1950) Liên Xô là nước chịu tổn thất nặng nề nhất trong Chiến tranh thế giới thứ hai: khoảng 27 triêu người chết, 1710 thành phố, hơn 7 vạn làng...
Sau khí Liên Xô tan ra, Liên bang Nga là quốc gia kế tục Liên Xô, được kế thừa địa vị pháp lí của Liên Xô tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và tại các cơ quan ngoại...
1. Sự khủng hoảng của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên XôNăm 1973, cuộc khủng hoảng của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô Năm 1973, cuộc khủng hoảng dầu mỏ bùng nổ đã tác động mạnh...
Đề bàiNêu những thành tựu chính của Liên Xô trong công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranhPhương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào SGK Lịch sử 12 trang 10 để trả lời.Lời giải chi tiếtVới tinh thần...
Đề bàiNhững thành tựu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu là gì?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 13 để trả lờiLời giải chi tiết- Hoàn cảnh:+ Trong...
Đề bàiTrình bày sự ra đời và vai trò của Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX. Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk trang 13 để trả lời. Lời...
Đề bàiLập niên biểu các sự kiện quan trọng ở Liên Xô trong thời gian tiến hành cải tổ (1985 – 1991)Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 14 để lập bảng sự kiện. Lời...
Đề bàiNêu những nét chính về tình hình Liên bang Nga trong những năm 1991 – 2000.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa váo sgk trang 17 và tóm tắt ý chính. Lời giải chi tiết*Sau khí Liên Xô tan rã,...
Đề bàiLập niên biểu các sự kiện chính của Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1991.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk bài 2 để lập bảng sự kiện. Lời giải chi tiết...
Đề bàiPhân tích những nguyên nhân chính dẫn đến sự tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu. Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào những ý chính trong sgk trang...