Bài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầ…


Năm 1973, cuộc khủng hoảng dầu mỏ đã mở đầu cho cuộc khủng hoảng về nhiều mặt của thế giới, đòi hỏi các nước phải có những cải cách về kinh tế và chính trị - xã hội.Trong bối cảnh...
Cũng như tình hình ở Liên Xô, từ cuối những năm 70 và đầu những năm 80 của thế kỉ XX, các nước Đông Âu lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế và chính trị ngày càng gay gắt.Sản...
Đề bàiCông cuộc cải tổ ở Liên Xô đã diễn ra như thế nào và kết quả cuối cùng ra sao?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk trang 9,10 để trả lời.Lời giải chi tiết* Công cuộc cải...
Đề bàiQuá trình khủng hoảng và sụp đổ của chế độ chủ nghĩa xã hội ở các nước Đông Âu đã diễn ra như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 11,12 để...