Bài 2. Lipit – Hóa học 12 Nâng cao


Bài 1. Hãy chọn nhận định đúng:A. Lipit là chất béo.B. Lipit là tên gọi chung của dầu mỡ động, thực vật.C. Lipit là este của glixerol với các axit béo.D. Lipit là những hợp chất hữu cơ có trong...
Bài 2a) Hãy phân biệt các khái niệm: lipit, chất béo, dầu (ăn), mỡ (ăn).b) Về mặt hóa học, dầu mỡ ăn khác dầu mỡ bôi trơn và bảo quản máy móc như thế nào?Giảia) Phân biệt các khái niệm:-...
Bài 3. Cho bảng số liệu sau:a) Viết công thức cấu tạo các chất béo nêu trên.b) Dầu hướng dương có hàm lượng các gốc oleat (gốc của axit oleic) và gốc linoleat (gốc của axit linoleic) tới 85%, còn...
Bài 4a) Vì sao chất béo không tan trong nước mà tan trong các dung môi hữu cơ không phân cực?b) So sánh nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi của triglixerit chứa các gốc axit béo no và triglixerit...
Bài 5. Hãy viết phương trình phản ứng của chất béo có công thức cấu tạo như sau:a) với dung dịch KOH đun nóng.b) với \({I_2}\) dưc) với \(H_2\) dư, có \(Ni\) xúc tác, ở nhiệt độ và áp suất cao.Giảia)b)c) 
Bài 6. Để đánh giá lượng axit béo tự do có trong chất béo người ta dùng chỉ số axit. Đó là số miligam KOH cần để trung hòa axit béo tự do có trong 1 gam chất béo (nói...