Bài 2. Một số oxit quan trọng


I. CANXI OXIT CAO1. Tính chất hóa họcCaO (vối sống) là một oxit bazơ tan trong nước và phản ứng với nước, có những tính chất hóa học sau:a) Tác dụng với nước: CaO  +  H2O → Ca(OH)2Phản ứng của...
Đề bàiBằng phương pháp hóa học nào có thể nhận biết được từng chất trong mỗi dãy chất sau?a) Hai chất rắn màu trắng là CaO và Na2O.b) Hai chất khí không màu là CO2 và O2.Viết các phương trình hóa...
Đề bàiHãy nhận biết từng chất trong mỗi nhóm chất sau bằng phương pháp hóa học.a) CaO, CaCO3;             b) CaO, MgO.Viết phương trình hóa họcPhương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào tính chất hóa học khác nhau của 2...
Đề bài200ml dung dịch HCl có nồng độ 3,5M hòa tan vừa hết 20 g hỗn hợp hai oxit CuO và Fe2O3a) Viết các phương trình hóa họcb) Tính khối lượng của mỗi oxit có trong hỗn hợp ban đầu.Phương...
Đề bàiBiết 2,24 lít khí CO2 (đktc) tác dụng vừa hết với 200 ml dung dịch Ba(OH)2 sản phẩm là BaCO3 và H2Oa) Viết phương trình hóa họcb) Tính nồng độ mol của dung dịch Ba(OH)2 đã dùngc) Tính khối lượng chất kết tủa...
Đề bàiViết phương trình hóa học cho mỗi chuyển đổi sau:Lời giải chi tiết(1)  S + O2 → SO2(2)  SO2 + CaO → CaSO3(3)  SO2 + H2O → H2SO3(4)  H2SO3 + Na2O → Na2SO3 + H2O(5)  Na2SO3 + H2SO4 →...
Đề bàiHãy nhận biết từng chất trong mỗi nhóm chất sau bằng phương pháp hóa họca) Hai chất rắn màu trắng là CaO và P2O5b) Hai chất khí không màu là SO2 và O2Viết các phương trình hóa học.Phương pháp giải...
Đề bàiCó những khí ẩm (khí có lần hơi nước): cacbon đioxit, hiđro, oxi, lưu huỳnh đioxit. Khí nào có thể được làm khô bằng canxi oxit? Giải thích.Phương pháp giải - Xem chi tiết- Làm khô một chất là...
Đề bàiCó những chất khí sau: CO2, H2, O2, SO2, N2. Hãy cho biết chất nào có tính chất sau:a) nặng hơn không khí.b) nhẹ hơn không khíc) cháy được trong không khí.d) tác dụng với nước tạo thành dung dịch...
Đề bàiKhí lưu huỳnh đioxit được tạo thành từ cặp chất nào sau đây?a) K2SO3 và H2SO4.         b) K2SO4 và HCl.       c) Na2SO3 và NaOH         d) Na2SO4 và CuCl2.       e) Na2SO3 và NaCl.Viết phương trình hóa...
Đề bàiDẫn 112 ml khí SO2 (đktc) đi qua 700 ml dung dịch Ca(OH)2 có nồng độ 0,01 M, sản phẩm là muối canxi sunfit.a) Viết phương trình hóa họcb) Tính khối lượng các chất sau phản ứng.Phương pháp giải - Xem chi tiếtĐổi...