Bài 2. Phân số bằng nhau


1. Định nghĩa hai phân số bằng nhau:Hai phân số \(\frac{a}{b}\) và \(\frac{c}{d}\) được gọi là bằng nhau nếu a.d = b.c.
Đề bàiTìm các số nguyên x và y biết:a) \(\frac{x}{7}=\frac{6}{21}\) ;                                            b) \(\frac{-5}{y}=\frac{20}{28}.\)Phương pháp giải - Xem chi tiếtHai phân số \(\frac{a}{b}\)...
Đề bàiĐiền số thích hợp vào ô vuông.a) \(\frac{1}{2} = \frac{{...}}{{12}}\)b) \(\frac{3}{4} = \frac{{15}}{{...}}\)c) \(\frac{{...}}{8} = \frac{{-28}}{32}\)d) \(\frac{3}{{...}} = \frac{{12}}{-24}\)Phương pháp giải - Xem chi tiếtHai phân số \(\frac{a}{b}\) và \(\frac{c}{d}\) gọi là bằng nhau nếu a. d = b. cLời giải chi...
Đề bàiCho hai số nguyên a và b (b ≠ 0). Chứng tỏ rằng các cặp phân số sau đây luôn bằng nhau:a) \(\frac{a}{-b}\)  và  \(\frac{-a}{b}\)                                 ...
Đề bàiÁp dụng kết quả của bài 8, hãy viết mỗi phân số sau đây thành một  phân số bằng nó và có mẫu số dương:                         \(\frac{3}{-4}; \frac{-5}{-7};\frac{2}{-9};\frac{-11}{-10}\).Lời giải...
Đề bàiTừ đẳng thức 2. 3 = 1. 6 ta có thể lập được các cặp phân số bằng nhau như sau:                     \(\frac{2}{6}=\frac{1}{3};\frac{2}{1}=\frac{6}{3};\frac{3}{6}=\frac{1}{2};\frac{3}{1}=\frac{6}{2}\) \(\frac{3.4}{3.6}=\frac{6.2}{3.6}\).Hãy lập các phân số bằng nhau từ đẳng...