Bài 2: Phiên mã và dịch mã


Đề bàiTrình bày diễn biến của cơ chế phiên mã và kết quả của nó.Lời giải chi tiết*         Diễn biến của quá trình phiên mã: gồm 3 giai đoạn: khởi đầu, kéo dài, kết thúc.-         Khởi đầu:...
Đề bàiTrình bày cơ chế dịch mã diễn ra tại ribôxôm.Lời giải chi tiếtDiễn biến của cơ chế dịch mã gồm 2 giai đoạn.*       Hoạt hoá axit amin:Dưới tác dụng của một loại enzim, các axit amin tự do trong...
Đề bàiPôliribôxôm là gì?Lời giải chi tiếtTrên mỗi phân tử mARN thường có một số ribôxôm cùng hoạt động được gọi là pôliribôxôm. Sự hình thành pôliribôxôm là sau khi ribôxôm thứ nhất dịch chuyển được một đoạn thì ribôxôm...
Đề bàiChọn phương án trả lời đúng. Thành phần nào sau đây không tham gia trực tiếp trong quá trình dịch mã?Ạ. mARNB. ADNC. tARND. Ribôxôm. Lời giải chi tiếtĐáp án B