Bài 2. Phiên mã và dịch mã


Đề bàiHãy trình bày diễn biến quá trình phiên mã và kết quả của nó.Lời giải chi tiếtQuá trình phiên mã diễn ra theo các bước :Bước 1. Khởi đầu:Enzym ARN pôlimeraza bám vào vùng điều hoà làm gen tháo xoắn...
Đề bàiQuá trình dịch mã tại riboxom diễn ra như thế nào?Lời giải chi tiếtQuá trình dịch mã có thể chia ra làm hai giai đoạn:Giai đoạn 1: Hoạt hoá axit amin- Dưới tác động của 1 số enzim, các...
Đề bàiNêu vai trò của pôliribôxôm trong quá trình tổng hợp prôtêin?Lời giải chi tiếtTrên mỗi phân tử mARN thường có một số ribôxôm cùng hoạt động được gọi là pôliribôxôm, sự hình thành poliribôxôm là sau khi ribôxôm thứ nhất dịch...
Đề bàiMột số đoạn gen có trình tự các nucleotit như sau:3‘  XGA GAA TTT XGA  5‘ (mạch mã gốc)5‘  GXT XTT AAA GXT  3‘a, Hãy xác định trình tự các axit amin trong chuỗi pôlipeptit được tổng hợp từ đoạn...
Đề bàiHãy chọn phương án trả lời đúng nhất:Các prôtêin được tổng hợp trong tế bào nhân thực đềuA. bắt đầu bằng axit amin Met.B. bắt đầu bằng axit amin foocmin mêtiônin.C. Có Met ở vị trí đầu tiên bị...