Bài 2. Phương trình động lực học của vật rắn quay quanh một tr…


Bài 1. Một momen lực không đổi tác dụng vào một vật có trục quay cố định. Trong những đại lượng dưới đây, đại lượng nào không phải là một hằng số?A. Momen quán tính.           ...
Bài 2. Hai chất điểm có khối lượng 1 kg và 2 kg được gắn ở hai đầu của một thanh nhẹ có chiều dài 1m. Momen quán tính của hệ, đối với trục quay và đi qua trung điểm...
Bài 3. Momen quán tính của một vật rắn không phụ thuộc vàoA. Khối lượng của vật.                                           B. Tốc độ...
Bài 4. Phát biểu nào sau đây không đúng đối với chuyển động quay đều của vật rắn quanh một trục?A. Tốc độ góc là hàm bậc nhất đối với thời gian.B. Gia tốc góc của vật bằng 0.C. Trong...
Bài 5. Một cậu bé đẩy một chiếc đu quay có đường kính 4m với một lực 60N đặt tại vành của chiếc đu theo phương tiếp tuyến. Momen lực tác dụng vào đu quay có giá trịA. 30 N.m. ...
Bài 6. Một đĩa tròn đồng nhất có bán kính \(R = 0,5m\), khối lượng \(m =1\) kg. Tính momen quán tính của đĩa đối với trục vuông góc với mặt đĩa tại tâm O của đĩa.Giải\(R=0,5\) (m); \(m=1\) (kg)Momen...
Bài 7. Một ròng rọc có bán kính \(20\) cm, có momen quán tính \(0,04\) \(kg.{m^2}\) đối với trục của nó. Ròng rọc chịu tác dụng bởi một lực không đổi \(1,2\) N tiếp tuyến với vành. Lúc đầu ròng rọc...
Bài 8. Một bánh xe có momen quán tính đối với trục quay cố định là \(6\) \(kg.{m^2}\), đang đứng yên thì chịu tác dụng của một momen lực \(30\) N.m đối với trục quay. Bỏ qua mọi lực cản....