Bài 2. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên …


A. Kiến thức cơ bản1.Khái niệm về đường vuông góc, đường xiên và hình chiếu của đường xiên+ Đoạn AH gọi là đoạn vuông góc hay đường vuông góc+ Đoạn AB gọi là đường xiên+ Đoạn HB gọi là hình...
Đề bàiCho điểm A không thuộc đường thẳng d (h.8).Hãy dùng êke để vẽ và tìm hình chiếu của điểm A trên d. Vẽ một đường xiên từ A đến d, tìm hình chiếu của đường xiên này trên d. Lời giải...
Đề bàiHãy dùng định lí Py-ta-go để so sánh đường vuông góc AH với đường xiên AB kẻ từ điểm A đến đường thẳng d. Lời giải chi tiếtXét tam giác AHB vuông tại HÁp dụng định lí Py-ta-go ta có:\(\eqalign{&...
Đề bàiCho hình 11, biết rằng AB < AC. Trong các kết luận sau kết luận nào đúng? Tại sao?a) HB = HC.                   b) HB > HC.             ...
Đề bàiĐể tập bơi nâng dần khoảng cách, hàng ngày bạn Nam xuất phát từ M, ngày thứ nhất bạn bơi đến A, ngày thứ hai bạn bơi đến B, ngày thứ ba bạn bơi đến C..(hình 12).Hỏi rằng bạn...
Đề bàiChứng minh rằng trong một tam giác cân, độ dài đoạn thẳng nối đỉnh đối diện với đáy và một điểm bất kỳ của cạnh đáy nhỏ hơn hoặc bằng độ dài của cạnh bên.Phương pháp giải - Xem...
Đề bàiCho hình 13: Dùng quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác để chứng minh rằng:  Nếu BC < BD thì AC < ADHướng dẫn:a)    Góc ACD là góc gì? Tại sao?b)   Trong tam giác ACD,...
Đề bàiCho hình a. Ta gọi độ dài đoạn thẳng AB là khoảng cách giữa hai đường thẳng song song a và b.Một tấm gỗ xẻ có hai cạnh song song. Chiều rộng của tấm gỗ là khoảng cách giữa...
Đề bàiCho hình 16. Hãy chứng minh rằng:a)    BE < BCb)    DE < BCLời giải chi tiếta) Trong hình vẽ BE và BC là hai đường xiên vẽ từ B đến đường AC và AE, AC là hai hình...
Đề bàiĐố : Vẽ tam giác PQR có PQ = PR =5cm, QR = 6cm. Lấy điểm M trên đường thẳng QR sao cho PM = 4,5cm. Có mấy điểm M như vậy ?Điểm M có nằm trên cạnh QR hay không ? Tại...
Đề bàiCho tam giác ABC có \(\widehat B > \widehat C\). Gọi AH là đường vuông góc kẻ từ A đến BC (H thuộc BC) và M là một điểm thuộc đoạn AH.a) So sánh độ dài BH và CH.b)...
Đề bàiCho tam giác ABC vuông góc ở A, nối điểm D trên cạnh AB với điểm E trên cạnh AC.a) Cho biết hình chiếu của BE và BC trên cạnh AC.b) So sánh BE và BC.c) So sánh ED...
Đề bàiCho tam giác ABC có ba góc nhọn (\(AB < AC\)). Kẻ AH vuông góc với BC (H thuộc BC). Gọi M là điểm nằm giữa A và H. Tia BM cắt AC ở D. Chứng minh rằng:a) \(BM...
Đề bàiCho tam giác ABC vuông góc tại A, phân giác góc B cắt AC ở D và cắt đường thẳng vẽ từ C vuông góc với AC tại E.a) So sánh AB và CE.b)  Kẻ \(DH \bot BC\). So...
Đề bàiCho tam giác ABC cân tại A. Trên cạnh AB lấy điểm D. Trên tia đối của tia CA lấy điểm E sao cho \(B{\rm{D}} = CE\), nối D với E, kẻ \(DH \bot BC\) (H thuộc BC) CK...
Đề bàiBài 1: Cho tam giác ABC  có \(\widehat B = 3\widehat C\) và \(\widehat A = {100^0}\), hãy so sánh 3 cạnh của tam giác.Bài 2: Cho tam giác ABC có \(AB < AC\), kẻ AH vuông góc với...
Đề bàiCho tam giác ABC có \(AB = AC\). Từ trung điểm M của cạnh BC vẽ \(ME \bot AB,MF \bot AC\). Chứng minh:a)  \(\Delta {\rm B}{\rm E}{\rm M} = \Delta CFM.\)b)  \(AE = AF\).c)  MA là tia phân giác...
Đề bàiBài 1: Cho tam giác ABC vuông tại B có \(\widehat A = {57^0}\). Hãy so sánh các cạnh của tam giác ABC.Bài 2: Cho tam giác ABC cân tại A có \(\widehat {ABC} = {36^0}\).a) Tính số đo...