Bài 2. Tập hợp các số nguyên


A. Tóm tắt kiến thức:1. Tập hợp số nguyên:Các số tự nhiên khác 0 còn được gọi là các số nguyên dương.Các số  -1; -2; -3; -4;... là các số nguyên âm.Tập hợp: {...; -4; -3; -2; -1; 0; 1;...
Đề bàiĐọc các số biểu thị các điểm C, D, E trong hình 38.Lời giải chi tiết- Số biểu thị điểm C là số +4- Số biểu thị điểm D là số -1- Số biểu thị điểm E là số...
Đề bàiMột chú ốc sên sáng sớm ở vị trí A trên cây cột cách mặt đất 2m (h.39). Ban ngày chú ốc sên bò lên được 3m. Đêm đó chú ta mệt quá “ngủ quên” nên bị “tuột” xuống...
Đề bài Đọc những điều ghi sau đây và cho biết điều đó có đúng không?-4 ∈ N, 4 ∈ N, 0 ∈ Z, 5 ∈ N, -1 ∈ N, 1 ∈ N.Phương pháp giải - Xem chi tiếtTập hợp số...
Đề bàiKhi người ta nói độ cao của đỉnh núi Phan-xi-păng là + 3143m và độ cao đáy của vịnh Cam Ranh là -30m thì dấu "+" và dấu "-" biểu thị điều gì?Lời giải chi tiếtDấu cộng và dấu...
Đề bài Điền cho đủ các câu sau:a) Nếu -50C biểu diễn 5 độ dưới 00C thì +50C biểu diễn…b) Nếu -65m biểu diễn độ sâu (của thềm lục địa Việt Nam) là 65m dưới mực nước biển thì +3143m biểu...
Đề bàiTìm số đối của: +2, 5, -6, -1, -18.Phương pháp giải - Xem chi tiếtSố đối của số a là số - a và ngược lại: số đối của số - a là số a. Lưu ý: số đối của...
Đề bài Trên hình 40 điểm A cách điểm mốc M về phía Tây 3km, ta quy ước:"Điểm A được biểu thị là -3km". Tìm số biểu thị các điểm B, C.Phương pháp giải - Xem chi tiếtCác bạn tưởng tượng...