Bài 2. Thực hiện pháp luật


Thế nào là vi phạm pháp luật? Nêu ví dụ? GỢI Ý LÀM BÀI-   Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại các...
Trong các tình huống nêu ở mục 2. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí, vận dụng các tư liệu trong bài, em hãy phân tích các vi phạm của bạn A và vi phạm của bố bạn...
Theo em, việc truy cứu trách nhiệm hình sự và phạt tù đối với hai người phạm tội chưa thành niên trong bài đọc thêm có thỏa đáng không? Vì sao?GỢI Ý LÀM BÀI-   Theo nguyên tắc xử lí...
Hãy phân biệt sự khác nhau giữa vi phạm hình sự và vi phạm hành chính. Nêu  ví dụ?GỢI Ý LÀM BÀI  Vi phạm hình sựvi phạm hành chính Giống nhau- Đều là hành vi vi phạm, xâm hại trật...
Theo em, vi phạm pháp luật có gì chung và khác biệt với vi phạm đạo đức? Lấy trộm tiền của người khác là vi phạm pháp luật hay vi phạm đạo đức?GỢI Ý LÀM BÀI  Vi phạm pháp luật Vi...
Thực hiện pháp luật là gì? Em hãy phân tích những điểm giống nhau và khác nhau giữa các hình thức thực hiện pháp luật?GỢI Ý LÀM BÀI1. Thực hiện pháp luật là gì?-  Thực hiện pháp luật là qua trình...