Bài 2: Thuyết electron. Định luật bảo toàn điện tích


2.1. Môi trường nào dưới đây không chứa điện tích tự do?A. Nước biển.                                     B. Nước sông.C. Nước mưa.                                     D. Nựớc cất.Trả lời:Đáp án D2.2. Trong trường hợp nào dưới đây sẽ không xảy ra hiện tượng nhiễm điện do...
2.4. Đưa một quả cầu kim loại A nhiễm điện dương lại gần một quả cầu kim loại B nhiễm điện dương. Hiện tượng nào dưới đây sẽ xảy ra?A. Cả hai quả cầu đều bị nhiễm điện do hưởng ứng.B....
Hãy giải thích tại sao ở các xe xitec chở dầu người ta phải lắp một chiếc xích sắt chạm xuống đất.Trả lời:Khi xe chạy, dầu sóng sánh, cọ xát vào vỏ thùng và ma sát giữa không khí với vỏ...
Treo một sợi tóc trước màn hình của một máy thu hình (tivi) chưa hoạt động. Đột nhiên bật máy. Quan sát hiện tượng xảy ra đối với sợi tóc, mô tả và giải thích hiện tượng.Trả lời:Khi bật tivi...
Có ba quả cầu kim loại A, B, C. Quả cầu A tích điện dương. Các quả cầu B và C không mang điện. Làm thế nào để cho quả cầu B tích thuần tuý điện dương và quả cầu...
Đặt hai hòn bi thép nhỏ không nhiễm điện, gần nhau, trên mặt một tấm phẳng, nhẵn, nằm ngang. Tích điện cho một hòn bi. Hãy đoán nhận hiện tượng sẽ xảy ra và giải thích, nếu:a) Tấm phảng là...