Bài 2 trang 172 SGK Sinh học 6


  Đề bàiThành phần cấu tạo của địa y gồm những gì?Lời giải chi tiết Địa y là một dạng đặc biệt được hình thành do chung sống giữa một số loại tảo và sợi nấm không màu.-  Các sợi nấm hút nước và muối khoáng cung cấp cho tảo.- Tảo có...

  Đề bài

  Thành phần cấu tạo của địa y gồm những gì?

  Lời giải chi tiết

   Địa y là một dạng đặc biệt được hình thành do chung sống giữa một số loại tảo và sợi nấm không màu.

  –  Các sợi nấm hút nước và muối khoáng cung cấp cho tảo.

  – Tảo có chất diệp lục sử dụng nước và muối khoáng chế tạo ra chất hữu cơ dùng chung cho cả 2 bên (nấm và tảo).

        BaitapSachgiaokhoa.com